fotovoltické systémy

Inštalujeme fotovoltické elektrárne ako sú ostrovné systémy , hybridné systémy alebo fotovoltické ohrevy vody . Radi vám pomôžeme nájsť riešenie vhodné pre vás a vaše potreby .

Dôležité fakty o fotovoltike

Táto efektívna a ekologická technológia poháňa malé kalkulačky, výškové budovy a napríklad aj vesmírne družice. Fotovoltické panely sú moderným spôsobom úspory energie, pretože využívajú nevyčerpateľný a bezpečný zdroj energie – Slnko.

Výhody fotovoltických panelov:

 • alternatívny zdroj elektrickej energie na prevádzku spotrebičov, ohrev teplej vody, prípadne podporu vykurovania
 • slnečná energia je ľahko dostupným obnoviteľným zdrojom energie a je zadarmo
 • zachytia energiu aj keď je zamračené
 • prispievajú k ochrane životného prostredia – žiadne emisie CO2 počas prevádzky, panely sú recyklovateľné
 • výrobou vlastnej elektriny výrazne usporíte na účte za elektrinu.

Kam a kedy sú vhodné fotovoltické panely?

na rodinný dom s dostatočne veľkou plochou na inštaláciu kdekoľvek na Slovensku

na plochy, ktoré nie sú tienené stromami alebo budovami a sú vhodne orientované

ak prevádzkujete spotrebiče a zariadenia najmä cez deň

Ako pracuje domáca
fotovoltická elektráreň ?

Panely dokážu premeniť slnečné lúče na jednosmerný elektrický prúd.
Následne menič napätia (invertor) ho pretransformuje na striedavý prúd pre domáce spotrebiče.

Vyrobená elektrická energia sa buď spotrebúváva vo vašich spotrebičoch, alebo, ak je jej prebytok, uskladní sa v akumulátore, z ktorého je možné využiť a spotrebovať energiu vo večerných hodinách alebo pri výpadkoch elektrickej energie.

Počas zamračeného dňa alebo v noci je produkcia elektriny znížená alebo zastavená. Stále ste však pripojený k rozvodnej sieti, takže môžete mať toľko energie, koľko potrebujete, bez ohľadu na to, či fotovoltické panely sú schopné elektrinu vyrábať alebo nie

Solar power station
Solar panels array system. Photovoltaic, clean energy technology

Fotovolitka

 • Fotovoltické panely umiestnené na streche
 • Inventor transportujúci jednosmerný prúd z fotovoltických panelov na striedavý prúd (230/380 V)
 • Rozvodná skriňa napájaná
 • Akumulátor na uskladnenie nespotrebovanej energie na ďalšie použitie
 • Keďže technológia generuje elektrinu len počas dňa, je vhodné domáci fotovoltický systém rozšíriť o batérie. Vďaka ním je domácnosť energeticky sebestačnejšia a lepšie pripravená na neočakávaný výpadky elektriny, napríklad pri extrémnych výkyvoch počasia.

Dôležité všeobecné fakty o technológii

 • Ide o ideálny alternatívny zdroj elektriny, predovšetkým na dennú prevádzku domácich spotrebičov, ohrev vody aj pokrytie časti energie na vykurovanie.
 • Fotovoltickú inštaláciu môžete efektívne kombinovať s inými zariadeniami využívajúcimi obnoviteľné zdroje energie.
 • S batériami funguje fotovoltický systém ako záložný zdroj energie, vm zabezpečuje bezpečný chod spotrebičov pri prípadnom výpadku.
 • Prevádzka zariadenia je jednoduchá a bez potreby údržby.
 • Montáž fotovoltickej elektrárne trvá maximálne 2 dni a zvyčajne sa zaobíde bez zásahov do stavebnej konštrukcie domu.
 • Kvôli maximalizácii úspor je potrebné prispôsobiť spotrebu energie v domácnosti času na denný cyklus.
 • Investícia do fotovoltiky vám ročnou úsporou prináša minimálne 10 % zisk a zvyšuje hodnotu nehnuteľnosti.
 • Technológia je ekologická a neprodukuje žiadne škodlivé látky, emisie CO2 či hluk.

FOTOVOLTICKý OHREV VODY

Teplú vodu využíva v domácnosti úplne každý. Ak ohrievate vodu v bežnom bojleri, využívate pre úsporu nákladov nočný prúd. Cena elektriny z distribučnej siete, ale stále stúpa a do budúcnosti tomu nebude inak. Existuje však riešenie, ktoré Rast nákladov spoľahlivo zastaví – fotovoltaický ohrev vody.

Zo všetkých systémov na ohrev teplej vody je vybudovanie a prevádzkovanie fotovoltaického systému najjednoduchšie, bezobslužné a bezúdržbové. V súčasnej dobe je navyše cena fotovoltaických panelov na veľmi priaznivé úrovni, a to ešte viac zatraktívňuje toto riešenie. Inštalácia celého zariadenia sa väčšinou zvládne behom jedného dňa. Dĺžka inštalácie ale závisí od konkrétnej situácie, napr. Postačí ak na montáž rebrík alebo ak je nutná montážna plošina pod. Konštrukčné systémy pre inštaláciu panelov existujú pre všetky typy striech aj pre všetky druhy strešných krytín. Plošné zaťaženie strechy fotovoltaickými panelmi je veľmi nízke, zhruba 10 kg / m2.

Modern House with Photovoltaic and Solar Heating System
Male worker in blue uniform outdoors with solar batteries at sunny day
Fotovoltaické panely vytvárajú elektrickú energiu, a preto pre ohrev teplej vody môžeme naďalej používať už nainštalovaný elektrický bojler. Výrazne tým znížime obstarávacie náklady (až o 30%). Všetky vyrobená energia sa uloží v zásobníku teplej vody a tým výrazne znížite platený odber elektrickej energie z distribučnej siete. Musíte však zaobstarať vhodný MPPT regulátor / invertor, napr. OPL 9AC, ktorý premieňa jednosmerné napätie a prúd (DC) z fotovoltaických panelov na striedavý (AC). Bez regulátora by bolo nutné v bežnom bojleri vykonať nákladné úpravy a ani tak by prevádzka nebola príliš efektívne. Návratnosť vloženej investície sa preto teraz pohybuje v rozmedzí od 4 do 6 rokov. Pri voľbe iného typu alternatívneho ohrevu taká výhoda nevzniká, pretože sa musí obstarávať nové zariadenie.

FVE vyrobí z 1 m2 fotovoltaického panelu až 1100 kWh za rok, preto fotovoltaickým ohrevom ušetrí bežná domácnosť až 75% nákladov na ohrev vody. Veľkosť FVE sa odvíja od veľkosti používaného bojlera a počtu osôb v domácnosti. Tiež záleží na orientácii (umiestnenie panelov). Najvhodnejšie je južná strana (najväčší a najdlhšia intenzita slnečného svitu), ale aj juhozápadnej alebo západnej orientácie vykazujú dobrú ročné bilanciu. Inštalácia na východne, severovýchodne alebo dokonca severne orientovanej strechy sa nevypláca.


Pre komfortné celoročný ohrev vody bez teplotných výkyvov je vhodné regulátor dovybaviť prepínačom solar / distribúcie, napr. OPL HDO. S prepínačom dosiahnete neustálu dostupnosť teplej vody v potrebnom množstve. OPL HDO v oblačných dňoch jednoducho prepnete na ohrev z distribučnej siete. Umožní tiež dohriatiu vody v zimnom období, kedy je nižšia slnečná aktivita.

Toľko stručne na tému fotovoltaický ohrev vody v domácnosti. Neváhajte nám napísať dotaz, radi vám s fotovoltaikou poradíme. Úspora nákladov s regulátorom OPL 9AC sa vždy oplatí.