Riešenia pre priemysel

elwec.sk - Fotovoltika pre Váš doma
Riešenia pre priemysel

 • Priemyselné rozvádzače
 • Káblové trasy
 • Rozvody stlačeného vzduchu
 • Elektroinštalácie kancelárií, skladov, priestorov výrobnej haly
 • Integrácie technologických zariadení ako je pripojenie linky alebo montážneho pracoviska
 • Relokácia výrobných liniek a strojov
 • Štruktúrovaná kabeláž, slaboprúdové rozvody, zapojenie, návrh, realizácia, rekonštrukcie
 • Návrh a realizácia fotovoltickej elektrárne
 • Návrh, rekonštrukcia, inštalácia bleskozvodu
 • Výmena svietidiel alebo rekonštrukcia starého osvetlenia
 • Revízie OpaOs vyhradených elektrických zariadení podľa 508/2009 Z.z.

Nie ste na to sami.

Potrebujete poradiť?

Náš školený tím je pripravený Vám ochotne a odborne poradiť.