Elektrické vykurovanie

Inštalujeme renomované značky elektrického podlahového kúrenia FENIX a HAKL .
V našej ponuke nájdete aj zónovu reguláciu od firmy SALUS a systém SALUS SMART HOME.

Kedy sa oplatí elektrická podlahovka?

Vykurovanie pomocou elektrickej energie vôbec nemusí byť zlý nápad. Elektrina je, samozrejme drahšia než plyn. Elektrické podlahové vykurovanie však má veľmi jednoduchú konštrukciu a nepotrebuje kotol, takže môže byť výhodnou voľbou ako z technického, tak aj z finančného hľadiska.
Podlahové vykurovanie, či už teplovodné, alebo elektrické, využíva sálavý spôsob šírenia tepla. A keďže teplo sála z veľkej plochy, stačí, keď sa konštrukcia podlahy zahreje na teplotu len o niečo vyššiu, ako je teplota vzduchu, čo je všeobecne výhodou veľkoplošných sálavých systémov (na dosiahnutie nižšej teploty sa totiž spotrebuje menej energie).
Na povrchu podlahy by nemalo byť viac než 28 °C pri lamináte a 32 °C pri dlažbe, čo je zároveň teplota prospešná pre ľudské zdravie. V prípade elektrickej podlahovky zabezpečujú ohrev vykurovacie káble, rohože alebo fólie, zabudované v podlahe a napojené na elektrickú sieť – voľba konkrétneho typu závisí najmä od krytiny a skladby podlahy.

IKeď sa ich forma a možnosti použitia mierne líšia, spoločným znakom je, že k premene elektrickej energie na tepelnú dochádza v odporovom vykurovacom jadre kábla či fólie.
Mať nohy v teple je príjemné aj zdravé – podlahové vykurovanie je prevenciou ochorení kĺbov, navyše sa pri ňom na rozdiel od konvenkčného vykurovania (radiátormi) nevíri prach.

Možnosti konštrukcie podlahového vykurovania

Vykurovacie káble a rohože môžu byť uložené v betónovej alebo anhydritovej doske s hrúbkou 4 až 15 cm, ktorá je od podkladu oddelená vrstvou tepelnej izolácie. Betón alebo anhydrit pritom tvorí akumulačnú hmotu, čo ovplyvňuje tepelnú zotrvačnosť sústavy – čím je hrúbka akumulačnej vrstvy vyššia, tým pomalšie sa podlaha nahrieva, ale aj chladne. Tomu treba, pochopiteľne, prispôsobiť aj reguláciu. lektrické podlahové vykurovanie s vyššou zotrvačnosťou je tiež vhodné kombinovať s ďalšími zdrojmi tepla – napríklad s elektrickými konvektormi alebo sálavými panelmi, ktoré nielen dokúria miestnosti pri veľmi nízkych teplotách alebo v prechodnom období, ale zabezpečia aj pružné zakúrenie pri rýchlych zmenách vonkajšej teploty.

 

Človek vníma rozdiely teploty najmä vo vertikálnom smere, teda od podlahy po strop.Podlahové vykurovanie poskytuje v tomto smere optimálne rozloženie teplôt. Druhou možnosťou, ktorá je typická najmä pre vykurovacie rohože, je uloženie tesne pod dlažbu, zvyčajne do vrstvy flexibilného lepidla alebo poteru. Minimálna konštrukčná výška vrátane dlažby je v takom prípade len 1,5 až 2 cm, čo môže byť výhodné najmä pri rekonštrukciách. Tento systém zabezpečuje istú mieru tepelnej akumulácie a súčasne dostatočnú dynamiku vykurovania, teda rýchlejší nábeh kúrenia aj reakciu na zmeny teploty. 

Vykurovacie fólie s hrúbkou iba 0,4 mm sa umiestňujú priamo pod podlahovú krytinu (sú určené najmä pod plávajúce podlahy). Ich výhodou je predovšetkým veľmi malá hrúbka a jednoduchá suchá inštalácia, ktorá si nevyžaduje žiadny zásah do stavebnej konštrukcie podlahy. Nie sú však vhodné do vlhkých priestorov. Takýto systém nemá veľkú zotrvačnosť – miestnosť sa teda vyhreje pomerne rýchlo, rýchla reakcia na zmeny teploty však ide ruku v ruke s nízkou akumulačnou schopnosťou.

Zónová regulácia

Inštalujeme zónovú reguláciu od firmy SALUS.
Ovládajte svoj domov zo systémom SALUS iT 600SMART HOME .